Trainingsdata :

 • 31 mei en 15 juni;
 • 20 juni en 6 juli;
 • 4 en 18 september (enkel bij voldoende aanmeldingen);

Programma : 

Dag 1

Ochtend: Algemene inleiding stikstofproblematiek

We starten met een algemene introductie in de stikstofproblematiek, waarbij we in vogelvlucht de verschillende technische, ecologische en juridische aspecten bespreken die momenteel spelen, en leren we wat de samenhang tussen al deze aspecten is.

 Dit leer je:

 • Inleiding stikstofproblematiek
 • Regelgeving, procedures en jurisprudentie rondom stikstof
 • AERIUS als rekenbasis
 • Overzicht stikstof berekenen, ecologisch beoordelen en juridisch verantwoorden
 • Introductie referentiesituatie, intern en extern salderen

 Middag: Inleiding vergunningprocedures

Tijdens deze module gaan we leren welke procedures er bij Wnb-vergunningen en bij andere vergunningstrajecten gelden waarbij stikstof een rol kan spelen? Met welke termijnen heb je te maken, en wat is jouw rol hierin als vergunningverlener of adviseur?

Dit leer je:

 • Inleiding vergunningprocedures
 • Enkelvoudige en meervoudige vergunningsaanvragen
 • Beoordeling & toetsing vergunningaanvragen in het kader Wet Natuurbescherming (Wnb)
 • Natuurwet & regelgeving in verhouding tot technische jurisprudentie
 • Beoordeling & toetsing van stikstofverantwoordingen in ruimtelijke besluiten
 • Handhaving op stikstof vanuit de Wnb

Dag 2

Ochtend: Vaststellen van de vergunningsplicht

In deze module duiken we dieper in op het vaststellen van een vergunningplicht: wanneer is een Wnb-vergunning nodig en welke stappen worden gezet om tot deze conclusie te komen?

 Dit leer je:

 • Wat is een voortoets
 • Vaststellen van de vergunningsplicht
 • Geen vergunning, toch toetsing?
 • Wijze van invulling voortoets
 • Wat is een Passende Beoordeling
 • Referentiesituatie vaststellen
 • De werking van de stikstofbank

 Middag: Praktijkgerichte Casus

Na de theorie gaan we aan de slag met de praktijk. Op basis van enkele praktijkcases doorlopen we het proces om te beoordelen of een stikstoftoetsing nodig is en vervolgens hoe je verschillende ‘stikstofverantwoordingen’ kunt beoordelen.

 Dit leer je:

 • Is het nodig om op stikstof te toetsen en waarom wel/niet?
 • Welke delen van een project moeten wel of niet mee in een stikstofberekening?
 • Hoe neem je een referentiesituatie in de praktijk mee?
 • Beoordelen van voortoetsen en – Passende Beoordelingen
 • Beoordelen van ‘instrumenten’ zoals intern/extern salderen en ecologische beoordelingen.

Kosten :

15 deelnemers per cursus

Prijs voor 2-daagse tussen € 766,- en € 690,- p.p. exclusief BTW

Lunch € 15,- p.p.p.d.

Docenten :

 Ruud Broekman

Projectmanager gebiedsontwikkeling en stikstof, De essentie

Ruud adviseert en begeleidt overheden en commerciële partijen in gebiedsontwikkelingen. De focus van Ruud ligt op de planfasen in een project: het komen van eerste idee tot het moment dat (civiel) technische uitwerking kan plaatsvinden. Hierdoor is Ruud goed thuis in diverse rollen en aspecten op project- en omgevingsmanagement, planologie, financiën en contractvorming. Stikstof speelt bij veel projecten de laatste jaren een grote rol, zeker als het gaat om grotere ontwikkelingen. Ruud heeft inmiddels een ruime praktijkervaring opgedaan in verschillende stikstofprojecten, met verschillende complexiteit: van een verantwoording voor 100 woningen tot aan complexe oplossingen met extern salderen en het instellen en beheren van stikstofbanken. Doordat Ruud zowel voor overheden als commerciële partijen werkt, kan hij goed beide posities belichten en uitleggen.

 Berend W. Hoekstra

Senior consultant bij TAUW met ruim 25 jaar ervaring in het werkveld luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Berend is inhoudelijk deskundige (chemisch technoloog) en ervaren met het recht (milieujurist). Hij werkte enkele jaren bij de Rijksoverheid gericht op de technische voorbereiding van luchtregelgeving (ministerie VROM), het informeren van overheden en bedrijven over de implementatie van milieubeleid (RIVM) en technische advisering bij beroepszaken (StAB). Bij TAUW is Berend verantwoordelijk voor de advisering over luchtverontreiniging, geur en depositie. Berend verricht zijn werk in het kader van beleidsformulering, -onderbouwing en procedures voor vergunningen en ruimtelijke plannen voor zowel overheid als industrie.

Aanmelden

Terug naar het overzicht