Bouwen onder de Omgevingswet / vergunningsvrij bouwen / van Bouwbesluit naar BBL

Schulinck / Wolters Kluwer

Locatie:

  • maandag 25 september en donderdag 12 oktober: Terneuzen
  • woensdag 11 oktober en maandag 16 oktober: Middelburg

 

Programma opleiding Bouwen onder de Omgevingswet
De opleiding bestaat uit drie onderdelen:
 Bouwen onder de Omgevingswet
 Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
 Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving
In twee dagen tijd worden de volgende onderdelen behandeld:
Bouwen onder de Omgevingswet
 De knip van de omgevingsvergunning voor bouwen
 Omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit
 Wijze van vergunningverlening (geen kruimellijst, geen vergunning van rechtswege)
 Handhaving omgevingsplan
 Onverplichte vergunningaanvraag
 Omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit
 Bouwmelding bij stelsel van kwaliteitsborging
 Maatwerk in het omgevingsplan
 Handhaving stelsel van kwaliteitsborging
Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
 Omgevingsplanvergunningvrij
 Bouwtechnisch vergunningvrij
 Relevante jurisprudentie bestaand recht
 Omvang gevolgklasse 1
 Conformiteitsverklaring
 Onverplichte vergunningaanvraag
 Leges
Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 Theoretisch kader Bouwbesluit
 Wijzigingen Bouwbesluit
 Inzicht Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 Prevaleren Besluit bouwwerken leefomgeving boven omgevingsvergunning
 Aan de slag met de wijzigingen Bouwbesluit en beeld Bbl.
 Aan de slag, berekenen, oorspronkelijk hoofdgebouw, achtererfgebied, etc.

Kosten

Aan deze training zijn kosten verbonden. Voor meer informatie stuur een mail aan ZA@ZeeuwseGemeenten.nl

 

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor deze training.

Terug naar het overzicht