Trainingsdata :

 • 22 juni (VOLZET);
 • 14 september;

Programma: 

Inleiding Natuurbescherming

 • Inleiding natuurbeschermingsrecht
 • Internationale verdragen, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Wet natuurbescherming, Omgevingswet, uitvoeringsregelgeving

 Soortenbescherming (kern van de cursus)

 • Beschermingsregime soorten: verbodsbepalingen, vrijstellingen, ontheffingen, gedragscodes, programma’s
 • Rol van de gemeente
 • Aanhaken aan de omgevingsvergunning
 • Plantoets
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Rechtsbescherming en handhaving van overtredingen

 Gebiedsbescherming

 • Korte introductie Natura 2000
 • Aanwijzingsbesluiten, instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen
 • Beoordeling van plannen en projecten in vogelvlucht
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek

Tot slot : Bespreken eigen casus gemeente

Kosten : 

15 deelnemers per cursus

Prijs voor 1 dag tussen € 383,- en € 345,- p.p. exclusief BTW

Lunch € 15,- p.p.p.d.

Docenten :

Mevr. Wienke Zwier

Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Wienke Zwier staat overheden, bedrijven en natuurorganisaties bij in het omgevingsrecht in brede zin en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder. Zij houdt zich onder meer bezig met ontwikkelingen in en rond Natura 2000-gebieden en andere gebieden waarin beschermde soorten aanwezig zijn, ruimtelijke plannen met gevolgen voor de natuur, vergunning- en ontheffingtrajecten en handhavingskwesties.

 Dr. Margreet Ter Steege

Afdelingshoofd Terrestrische Ecologie bij ATKB | Buro Bakker

Margreet ter Steege is ecologisch adviseur en deskundige en heeft jarenlange ervaring met het bieden van ecologische ondersteuning in juridische procedures. Zij is betrokken bij vele projecten die gaan over de combinatie ‘mens en natuur’; de inrichting van een gebied waar waardevolle en beschermde soorten aanwezig zijn, communicatie tussen overheden en/of andere betrokkenen, inrichting en beheer van gebieden en het inzichtelijk maken van ecologische gegevens in de juridische context.

Aanmelden

Terug naar het overzicht