Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

Schulinck / Wolters Kluwer

Locatie :

18 september en 18 oktober; Borsele, Raadzaal Heinkenszand. 15 november: locatie nog niet bekend

 

 

Programma

De training behandelt toezicht en handhaving vanuit de bestaande wetgeving. Wij gebruiken de was-wordt benadering, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de huidige, vertrouwde praktijk van toezichthouders. Centraal staan veel voorkomende cases uit de praktijk. Vanuit de huidige wetgeving wordt de sprong naar de Omgevingswet gemaakt, de overeenkomsten maar ook de verschillen worden benoemd. Zo wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met toezicht en waar nodig handhaven met de nieuwe wetgeving in de hand. In dit onderdeel komt ook het overgangsrecht aan de orde voor lopende handhavingszaken die doorlopen nadat de Omgevingswet in werking is getreden.
Naast de inhoudelijke wetgeving gaat u aan de slag met de relatie Omgevingswet en Awb en Wed (inhoud in combinatie bestuursrecht en strafrecht). In dit onderdeel wordt ook ingegaan op de relatie Omgevingswet en de landelijke handhavingsstrategie (LHS). Tijdens de cursus wordt niet ingegaan op de Wkb.

Voorkennis
Dit is een basiscursus Omgevingswet voor toezicht en handhaving. Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat ze basiskennis hebben van het stelsel van de Wabo.

Programma
 Uitleg toezicht en handhaving algemeen
 Veranderingen in toezicht en handhaving door de Omgevingswet
 Kwaliteitseisen toezicht en handhaving onder de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit
 Landelijke handhavingsstrategie en de Omgevingswet
 Integrale benadering – een vereiste in de Omgevingswet (casemanagement):
o Cases met integrale aspecten (bouw, bestemming (Omgevingsplan), milieu,
brandveiligheid en waterschapsaspecten)
 Casuistiek: (in dit deel nemen wij ook de Awb, Wed, LHS en het overgangsrecht mee):
o Bouw (Bbl en Omgevingsplan)
o Brandveiligheid (Bbl en Omgevingsplan)
o Afvalwater en de Omgevingswet/Omgevingsplan
o Geen vergunning voor een activiteit
o Legalisatietoets in een zaak, hoe ziet dat er uit onder de Omgevingswet
Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk en behandelen wij tal van praktijkvoorbeelden.

Kosten

Aan deze training zijn kosten verbonden. Voor meer informatie stuur een mail aan ZA@ZeeuwseGemeenten.nl

 

Aanmelden

Terug naar het overzicht