Trainingsdata :

  • 30 mei en 13 juni ;
  • 6 en 7 juni ;

Programma :

Ochtend: Introductie AERIUS
AERIUS is het verplichte rekeninstrument voor toestemmingsverlening natuur. Tijdens deze ochtend word nader ingegaan op de achtergrond en het gebruik van AERIUS. Wat kan AERIUS allemaal en welke functionaliteiten omvat AERIUS.

Dit leer je:
• Introductie AERIUS
• Werken met AERIUS Calculator
• Verschillende handreikingen
• AERIUS Instrumentarium: Calculator, Monitor en Register
• Zelf AERIUS Calculator verkennen (deel 1 – schermen en knoppen)

Middag: Parameters in AERIUS Calculator
AERIUS is een verspreidingsmodel. Hoe werkt het AERIUS model nu precies. Welke ‘knoppen’ zitten er in het model en op welke wijze werken deze door op de berekeningsresultaten. Er wordt in deze module voorts gekeken wat er allemaal onder de ‘motorkap’ van AERIUS zit en welke databestanden er allemaal beschikbaar zijn.

Dit leer je:
• Context van verspreidingsmodellen
• Type emissiebronnen
• Omvang van emissies
• Modellering en bronkenmerken (verkeer, industrie, mobiele werktuigen, etc.)
• Gebouwinvloed
• Zelf AERIUS Calculator verkennen (deel 2 – gevoeligheid parameters op resultaten)

Dag 2
Ochtend: AERIUS in de praktijk van toestemmingsverlening
AERIUS wordt gebruikt om vast te stellen of plannen of projecten doorgang kunnen vinden of niet. In deze module gaan we nader in op het praktijkgericht onderzoek doen met AERIUS. Op welke wijze bakenen we het onderzoek af en daarmee de AERIUS berekeningen.

Dit leer je:
• Projectafbakening
• Vaststellen bestaande rechten
• Situaties: beoogde situatie, referentiesituatie en salderingssituatie
• Onderzoek met AERIUS
• Zichtjaar
• Gebiedsafbakening
• Aanleg- en gebruiksfase
• Tijdelijke projecten
• Er wordt gewerkt aan de hand van praktijk voorbeelden

Middag: Praktijkgerichte casus
Ter afsluiting gaan we in groepsvorm praktisch aan de slag met het maken van en complexe AERIUS-berekening binnen jouw eigen sector.

Dit leer je:
• Beoordeling complexe AERIUS berekeningen
• Invoeren juiste invoerwaarde & handreikingen binnen jouw eigen sector
• Bronkenmerken modelleren
• Juiste schermen en knoppen gebruiken binnen AERIUS

Iedere opdracht zal achteraf klassikaal behandeld worden, waarbij vragen en knelpunten door de docent zullen worden toegelicht.

Kosten :

15 deelnemers per cursus

Prijs voor 2-daagse tussen € 766,- en € 690,- p.p. exclusief BTW

Lunch € 15,- p.p.p.d.

Docenten :

Albert Brouwer
Adviseur luchtverontreiniging en stikstofdepositie bij TAUW
Albert heeft brede ervaring met het uitvoeren en toetsen van onderzoeken voor zowel industrie, gemeenten, provincies en Rijk. Albert adviseert in dossiers waar het luchtaspect complex is en doorslaggevend kan zijn voor de besluitvorming. Materiedeskundige met kennis en ervaring met zowel advisering aan bedrijven als aan overheden en omgevingsdiensten. Betrokken in beleidsmatig onderzoek voor overheid (Schone Lucht Akkoord, stikstofdossier, NSL) waarbij schakelen tussen schaalniveau en abstractieniveau van belang is.

Piet van Loon
Adviseur gebiedsontwikkeling en stikstof, De essentie
Piet is goed thuis in de dagelijkse praktijk van het maken van stikstofberekeningen voor bouwprojecten. De praktijk van stikstof laat zien dat stikstofvraagstukken zeer divers zijn. Vaak zijn er bijzondere, project-specifieke omstandigheden die vragen om specialistische kennis bij het bepalen van de uitgangspunten van een stikstofberekening en/of het zoeken naar creatieve oplossingen. Piet heeft ervaring opgedaan met verschillende ingewikkelde stikstofvraagstukken op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, wegenbouw en industrie. Hierdoor kan Piet zowel de rekentechnische als de procesmatige aspecten van stikstofberekeningen goed toelichten.

Aanmelden

Terug naar het overzicht