Werkatelier omgevingsplan

Academie voor openbaar bestuur

Het centrale instrument onder de Omgevingswet is het omgevingsplan. Het smallere begrip ruimtelijke ordening wordt het bredere begrip fysieke leefomgeving waarmee de integratie van de ruimtelijke ordening en het milieubeleid een feit is, naast de andere thema’s van de fysieke leefomgeving. Regels die nu nog opgenomen zijn in verordeningen of de bruidsschat zullen straks eventueel opgenomen zijn of worden in het omgevingsplan. Bij de start van de Omgevingswet beschikt de gemeente over een fictief omgevingsplan (of een omgevingsplan van rechtswege). In de transitieperiode tot (vooralsnog) 1 januari 2030 wordt hiervan een definitief omgevingsplan gemaakt aan de hand van drie basisingrediënten: de bestemmingsplannen c.a, de bruidsschat en de lokale verordeningen. Hierbij moet acht geslagen worden op de eventuele instructieregels of instructies uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en/of de provinciale omgevingsverordeningen van de provincies. En dat alles bij elkaar moet voldoen aan het criterium van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties met het oog op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit enz.
Brochure-cursusaanbod-Omgevingswet-AvOB.pdf (academievooropenbaarbestuur.nl).

 

Aanmelden

Terug naar het overzicht