De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseren een aantal werkplaatsen om gemeenten te helpen met scenario’s en andere kennis en informatie een Omgevingsvisie te maken of aan te scherpen. De VNG en het PBL organiseren de werkplaatsen per provincie voor gemeenten in die provincie – als onderdeel van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Het doel van de werkplaatsen is om gemeenten bij het maken of aanscherpen van hun omgevingsvisies te helpen met scenario’s en andere kennis en informatie.

Een werkplaats bestaat uit vier bijeenkomsten van een middag, waarbij telkens een ander onderdeel aan bod komt:

1e bijeenkomst: De huidige situatie van het gebied inventariseren;

2e bijeenkomst: De toekomstige uitdagingen voor het gebied verkennen;

3e bijeenkomst: De wenselijke situatie voor het gebied benoemen;

4e bijeenkomst: Het pad naar die wenselijke situatie uitstippelen.

 

Spelregels/voorwaarden

De sessies worden gratis aangeboden, maar:

  • er is maar een beperkte aantal plaatsen beschikbaar per provincie dus deelname alleen na aanmelding en acceptatie.
  • u heeft kennisgenomen van bijgaand document met uitleg over de inhoud van de sessies.
  • we geven voorrang aan gemeenten die binnenkort gaan starten met de voorbereiding van een nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie of herziening daarvan.
  • wenselijk: een duo van 2 deelnemers per gemeente (achtergrond: strategen, beleidsadviseurs, planologen), doel: stimuleren kennisdeling en borging binnen deelnemende gemeenten.
  • voorkeur voor eigen medewerkers van de gemeente (geen inhuur/externen).
  • vereist: volledige deelname aan alle 4 de sessies en actieve deelname (huiswerkopdrachten).

Aan de bijeenkomsten kunnen maximaal 30 mensen deelnemen en vanuit één gemeente maximaal twee deelnemers. Dit kan een duo zijn van bijvoorbeeld een projectleider omgevingsvisie en een ruimtelijk strateeg. Tijdens de bijeenkomsten ligt de focus op verschillende regio’s in de provincie. Hierbij werken we stap voor stap aan de ontwikkeling of aanscherping van een regionale visie – als oefencasus. De opgedane inzichten en ervaringen kunnen de deelnemers direct bij het maken of aanscherpen van hun omgevingsvisie toepassen.

Wanneer/waar/hoe opgeven: 

Vanwege het geringe aantal gemeenten in Zeeland sluiten wij aan bij de regio West Brabant.

 

De sessies voor Zeeland en Noord Brabant West vinden plaats op:         

31 oktober 2023 (Goes)

11 december 2023 (Bergen op Zoom)

5 februari 2024 (Goes)

2 april 2024 (Bergen op Zoom)

Aanmelden kan via deze link :  https://vng.nl/aanmelding-werkplaats-sessies-omgevingsvisie-vngpbl-brabant-west

 

Voor aanvullende informatie over de organisatie van de werkplaatsen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VNG, secretariaatbeleid@vng.nl. En voor aanvullende informatie over de inhoud van de werkplaatsen met Lia van den Broek (PBL), rvnl@pbl.nl, 06-11 44 91 59.

 

Aanvullende informatie:

20230811 brochure werksessies VNG PBL omgevingsvisie werken met scenario’s definitief

20230811 Lijst met data werksessies werken met scenario’s final

Terug naar het overzicht