Zeeland schrijft brandbrief om nieuwe kortingen gemeentefonds en sociaal domein

Recent verscheen een aantal landelijke rapporten op basis waarvan de Minister besluit over de toekomstige verdeling van het gemeentefonds, zowel het klassieke deel als het sociaal domein. Dit dreigt voor Zeeland, waar toch al veel gemeenten met tekorten kampen, slecht uit te pakken.
In onze vorige nieuwsbrief las u al dat de overheden juist in Zeeland te maken hebben met een aantal kostenverhogende regionale factoren, zoals reisafstanden, eilandenstructuur en leeftijdsopbouw. Het lijkt erop dat de landelijke adviezen daarmee onvoldoende rekening houden.
Voor de Zeeuwse overheden is dat aanleiding genoeg om samen een stevige brief te schrijven aan de betrokken Ministers en natuurlijk ook de Kamerleden te informeren. De brief aan de bewindspersonen vindt u hier.

Subsidie
Daarnaast hebben de overheden ook het plan om nader te onderbouwen waar die hogere kosten precies door ontstaan. Niet alleen om daarmee sterk te staan in de financieringsdiscussie, maar ook om samen te leren van mogelijke verbeteringen in de eigen organisatie en beleidsvoering. De gemeenten en de provincie dragen bij aan de kosten voor het onderzoek. Dankzij een aanvraag vanuit het OZO kan ook voor dit onderzoek weer landelijke subsidie worden ingezet. De landelijke bijdrage is deze keer € 20.000 ,- .

Terug naar het overzicht