De Zeeuwse overheden hadden het afgelopen jaar de focus vooral op crisisbestrijding. Begin dit jaar ontstond in Zeeland aanvullend de behoefte aan een ‘maatschappelijke routekaart’, met daarin een middellange en lange termijn aanpak ten aanzien van de impact van corona. Op basis van deze onderzoeksvraag heeft ZB| Planbureau in de periode februari-juni 2021 door middel van kwalitatief onderzoek (vertellen), ondersteund door kwantitatieve gegevens (tellen) onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact van corona op kwetsbare groepen in Zeeland.

 

Bestaande en nieuwe kwetsbare groepen in beeld

De combinatie van tellen en vertellen laat zien dat corona, naast de directe impact op de fysieke gezondheid, ook een effect heeft gehad op de mentale gezondheid van Zeeuwen. Bij jongeren zijn er,  naast het mentale welbevinden, zorgen over opgelopen leerachterstanden in het onderwijs. Ook vielen harde klappen op de arbeidsmarkt. Bepaalde beroepssectoren – waaronder de horeca – zijn hard geraakt en ondanks de coronasteunmaatregelen moesten met name ZZP’ers, jongeren en flexwerkers plotseling vrezen voor hun inkomenszekerheid.

De weerslag van de coronamaatregelen is ook te zien in de sociale sfeer. Minder sociaal contact leidde tot vereenzaming en/of spanningen in huis. Specifiek voor het sociaal domein zijn er uitdagingen voor de komende periode. Zo zijn er zorgen, mede door een tijdelijke stop van huisbezoeken, over mensen die buiten beeld zijn geraakt. Ook zijn er nieuwe doelgroepen die in beeld komen, zoals ZZP’ers met financiële hulpvragen.

Wat kunnen we leren van de crisis en als lessen meenemen naar de nabije toekomst? Die vragen worden beantwoord in het eindrapport ‘Kwetsbare groepen en corona’. De gevolgen bij bestaande  kwetsbare groepen zijn in beeld gebracht, nieuwe groepen komen naar voren en er worden suggesties voor handelingsperspectieven gedaan. 

 

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het ZB|Planbureau, in opdracht van de Bestuurlijke Kerngroep OZO. De afgelopen maanden zijn verhalen in het veld opgehaald door vertegenwoordigers van verschillende organisatie en belangengroepen te interviewen. Daarbij zijn beschikbare landelijke en regionale data gekoppeld aan de verhalen. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de lange termijn effecten in de Zeeuwse samenleving.

 

Publicatie van het rapport

Op woensdag 30 juni om 16.30 uur wordt het rapport formeel overhandigd door burgemeester mevrouw Van Egmond aan de heer Van der Maas, lid van de bestuurlijke kerngroep OZO en gedeputeerde, die het rapport namens de bestuurlijke kerngroep OZO in ontvangst neemt. 

 

De samenvatting van het rapport (pamflet) en het eindrapport vindt u hier.

Terug naar het overzicht