Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) biedt een stevige basis voor de bundeling van Zeeuwse krachten rond regionale opgaven en lobbythema’s.

Het OZO biedt een stevige basis voor de bundeling van Zeeuwse krachten rond regionale opgaven en lobbythema’s. Dit blijkt uit een evaluatie door extern onderzoeker Geert van Maanen. Zeeuwse overheden werken sinds 2019 samen via het OZO-platform. Het platform draagt bij aan een overzichtelijkere en betere samenwerking tussen de gemeenten, provincie en het waterschap. Hoewel er sprake is van een succesvolle start, zijn tegelijkertijd de verwachtingen hoog. In het evaluatierapport ‘Zeeuwse samenwerking naar vlieghoogte’ worden daarom aanbevelingen en suggesties gedaan om de resultaten van het OZO te vergroten.

Meer weten? Lees het rapport.

Terug naar het overzicht