Binnen de taakgroep toerisme van de Veiligheidsregio is vorige week afgesproken een gezamenlijke brief met de sector voor te bereiden aan het Rijk, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de positie van de Zeeuwse horeca en toerisme.

Binnen de taakgroep toerisme van de Veiligheidsregio is vorige week afgesproken een gezamenlijke brief met de sector voor te bereiden aan het Rijk, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de positie van de Zeeuwse horeca en toerisme. Gedeputeerde van de Velde heeft vorige week overleg gevoerd met de sector, waarna in samenspraak tussen de overheden en de betrokken partijen bijgaand brief is opgesteld en verzonden aan de Minister van Economische Zaken en in afschrift aan de Tweede Kamer.

Terug naar het overzicht