Voor zijn Kamerlidmaatschap was Van Gent docent geschiedenis en politieke wetenschappen aan University College Roosevelt in Middelburg. Verder was hij lid van Provinciale Staten van Zeeland. Op de vraag of hij dagelijks nog bijleert na het docentschap vertelt hij: “Zeker, elke dag valt er wat te leren, ongeacht of je docent, Kamerlid of Koning bent. Wanneer je hier open voor staat, leer je je leven lang.” Zijn dagelijkse werk is zeer divers: “Je weet van te voren niet wat de dag zal brengen, er hoeft maar iets te gebeuren en het heeft direct gevolgen voor de taken van die dag”. Van Gent laat weten dat het een groot verschil is met zijn functie als lid van Provinciale Staten in Zeeland. 

Op de vraag wat Van Gent tijdens en na zijn studieperiode heeft gedaan, antwoordt hij: ‘’Eigenlijk studeer je altijd, maar ik heb 6 jaar Geschiedenis gestudeerd in Leiden, in Duitsland en in Amerika. Daarna ging ik (verplicht) in dienst, ik mocht werken als docent. Het was fijn om hier al de kennis van mijn studie in te mogen zetten.” Van Gent ging van Den Helder naar Den Haag, maar toen hij ging settelen bedacht hij zich dat Middelburg een betere en meer leefbare woonlocatie is dan Den Haag. Van Gent kwam in zijn jeugd al als badgast in Zeeland en in zijn studietijd had hij een goede vriend in Zeeland. “Zeeland is en blijft de mooiste provincie” zegt Van Gent enthousiast. Toen hij in Middelburg woonde werd hij als Kabinetschef in Middelburg, de rechterhand van de burgemeester. Van Gent was zeer betrokken bij grote projecten zoals o.a. de VOC-herdenking in 2002, de landelijke Sinterklaasintocht in 2006 en de opening van de Roosevelt Academy met Hare Majesteit. In de periode erna ging het docentschap toch weer kriebelen bij de heer Van Gent. Zo werd hij docent geschiedenis en politieke wetenschappen aan University College Roosevelt in Middelburg. “Omdat Zeeland breed vertegenwoordigd moet zijn in de Tweede Kamer, ben ik gevraagd om een zetel in te vullen.”

”Over het algemeen wordt Zeeland goed gewaardeerd in Den Haag. Als Zeeuws Kamerlid breng ik Zeeland vaak aan het daglicht. Andere Kamerleden zijn dan ook altijd een beetje Zeeuws, zij hebben altijd wel een ver familielid in Zeeland.” Op de vraag wat de heer Van Gent van het OZO weet, antwoordt hij dat het sterk is als de overheden in Zeeland samenwerken. “Dit biedt meer service aan de burgers. Als de handen ineen worden geslagen, zal de samenwerking een grote meerwaarde hebben. Het ene moment zal iets gunstig uit kunnen pakken voor je buurgemeente en de andere keer je eigen gemeente.”

Tevens geeft de heer Van Gent nog een aantal tips om goed aangehaakt te blijven in Den Haag. Volgens hem heeft de lobbyist een zeer belangrijk functie om goed aan te sluiten op de zaken die in Den Haag. Daarbij laat hij weten dat het naast de lobbyist belangrijk is om als bestuurder en ambtenaar je gezicht te laten zien. Als je dingen nodig hebt als Zeeland moet je jezelf ook laten zien. “Onbekend maakt onbemind.” Verder is inzetten op imago zeer belangrijk. “Laat zien hoe geweldig Zeeland is en hoe je samenwerkt, zet het Zeeuws diner in Nieuwspoort voort en laat je zien vanuit kracht in plaats van zwakte.”

Terug naar het overzicht