Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Zeer kort na het bekend worden van de omvangrijke maatregelen is er een vragenlijst uitgezet en op 30 maart waren de eerste uitkomsten bekend. Met deze informatie heeft het Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) heel gericht aan kunnen geven hoe de bedrijven ervoor staan en tegen welke problemen ze aanlopen op de korte en langere termijn. Zeeland is de eerste provincie waar toeristische ondernemers zijn gevraagd naar de impact van het coronavirus op hun bedrijven. Ludo Snijders laat weten dat het snel duidelijk werd meer gegevens nodig te hebben. Door de snelle samenwerking met Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ) is er binnen een aantal uur de vragenlijst opgesteld. Dat het enorm speelde bij ondernemers was direct duidelijk, binnen 24 uur was de vragenlijst meet dan 500 keer ingevuld.

‘’We wisten dat de impact van de maatregelen groot zouden zijn, maar niet hoe groot. Alleen door dit in kaart te brengen konden we laten zien hoe groot het gat was tussen de tot op dat moment door het Rijk genomen maatregelen, en de daadwerkelijke impact.’’ aldus Ludo Snijders, Programmamanager Toeristisch Ondernemend Zeeland.

In samenwerking met de Provincie en TOZ is hierdoor heel gericht en onderbouwd een lobby gevoerd. Er is door TOZ een brief gestuurd aan de staatssecretaris van EZK, deze brief is ook door de lobbyist verstuurd naar meerdere Tweede Kamerwoordvoerders. Hiernaast heeft Provincie Zeeland contact gehad met het IPO. Vervolgens er is gezamenlijk met andere provincies een brief verzonden naar de staatssecretaris van EZK. Dankzij onder andere deze lobby is de TOGS regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) voor o.a. recreatie & toerisme en de GO regeling (Garantie Ondernemersfinanciering) uitgebreid.

‘’De ondersteuning van de Zeeuwse overheden, met name de Provincie, in het onder de aandacht brengen van deze resultaten bij de landelijke overheid was heel belangrijk en heeft enorm geholpen om onze boodschap duidelijk over te brengen.’’ laat Ludo weten.

Terug naar het overzicht