Er is weer een nieuws van Zeeland in Stroomversnelling

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over ‘Innovatiehotspot’ Dockwize, ‘Engineering’ bij de University College Roosevelt, Zeeland als proeftuin voor Slimme Mobiliteit en het recyclen van bouwpiepschuim.

De arbeidsmarkt is hét struikelblok voor Zeeuwse bedrijven en daarom speerpunt van het provinciaal beleid. Op advies van de Economic Board Zeeland is er daarom een aparte subsidie gekomen voor de ‘Human Capital Agenda’, gericht op initiatieven die de arbeidsmarkt ten goede komen. In de nieuwsbrief leest u meer over deze en andere Zeeland in Stroomversnelling-subsidies, die gefinancierd worden door Rijk, Provincie en de Zeeuwse gemeenten.

Terug naar het overzicht