Op donderdag 8 april 18:00 uur zijn de rapporten ‘Onderzoek financiële mogelijkheden en bekostigingsmodellen’ en ‘Onderzoek sociale en economische effecten tolvrije Westerscheldetunnel’ naar de Tweede Kamer verzonden. 

In opdracht van het Ministerie van I en W zijn twee rapporten gemaakt over het tolvrij maken van de tunnel. Deze rapporten zijn zojuist vrijgegeven en aan de Tweede Kamer gezonden. Door verschillende Zeeuwse belanghebbenden is de totstandkoming van de rapporten van nabij gevolgd en geparticipeerd. Daarnaast is de lobbydriehoek zeer actief geweest en is een memo besproken in het themaoverleg mobiliteit van jl. dinsdag. Zojuist is ook door de Provincie een persbericht uitgegeven. 
 
Hier vindt u:

 

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Ik wil namens Zeeland in aanloop naar de kabinetsformatie stappen maken om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. Het is nodig dat nieuwe Kamerleden en het nieuwe kabinet het belang inzien van de positieve effecten van versnelde tolafschaffing.

Terug naar het overzicht