In deze extra nieuwsbrief de reactie van het college van Gedeputeerde Staten voor alle bestuurders en volksvertegenwoordigers van Zeeland.

In deze laatste week van november 2022 berichtten diverse media over het aanwijzen van Borssele als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales.

Zoals in onze brief van twee weken geleden is beschreven zijn wij in goed overleg met het Rijk over dit proces en over de kansen en randvoorwaarden die wij vanuit Zeeland zien. Kansen voor het realiseren van een brede energiemix, zoals bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van waterstof en voor het opbouwen van een nucleair kenniscluster en hoogwaardige werkgelegenheid. Maar meer nog de randvoorwaarden die te maken hebben met de zorgen die er bij veel inwoners, bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden leven. Zoals terechte vragen over de ruimtelijke impact, over veiligheid en over een bredere tegemoetkoming voorde omgeving.

Pas als de ministerraad een besluit heeft genomen, is duidelijk welke keuze het Rijk maakt. Tot die tijd kunnen wij niet inhoudelijk reageren op alle suggesties, vragen en discussies die er zijn.

Gedeputeerde Staten zal, zodra zij de kabinetsbrief heeft ontvangen nader informeren.

Terug naar het overzicht