Op 14 december 2022 hebben de aanwezige bestuurders van de Zeeuwse gemeenten hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst Zuidwestelijke Delta.

Het officiële moment vond plaats in het kantoor van het Waterschap Scheldestromen. De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is duidelijk: “in 2050 is de Zuidwestelijke Delta de eerste klimaatbestendige regio ter wereld”.

De Zuidwestelijke Delta is een provincie overschrijdende samenwerking. 18 gemeenten, 3 waterschappen, 3 provincies, ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties werken samen aan deze ambitie.

Geïnteresseerd in de samenwerking van de Zuidwestelijke Delta? Lees meer op de website www.zwdelta.nl

Terug naar het overzicht