Vandaag, 20 april 2023, vond de allerlaatste bestuursvergadering plaats van de stichting de Zeeuwse Ombudsman. Het bestuursverslag van 2022 en de jaarrekening zijn tijdens de vergadering nog vastgesteld. Ook werd het besluit tot het opheffen van de stichting de Zeeuwse Ombudsman ondertekend door de voorzitter van de stichting, drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen.

Vorig jaar stemden de dertien Zeeuwse gemeenten al in met het voorstel van het bestuur van de Stichting de Zeeuwse Ombudsman om aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman per 1 januari 2023. De aanleiding hiervoor was dat de Zeeuwse Ombudsman, de heer mr. drs. G.W. van der Brugge, aangaf om per 31 december 2022 te stoppen met zijn taak. De medewerkster van de Zeeuwse Ombudsman, mw. C. Hoogerland is inmiddels in dienst bij de Nationale Ombudsman.

Op de foto: de voorzitter ondertekent het opheffingsbesluit onder toeziend oog van de secretaris/penningmeester van de stichting, burgemeester M. Vermue, van gemeente Sluis.

 

Terug naar het overzicht