Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van www.samenzeeland.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Status toegankelijkheid

Het Overleg Zeeuwse Overheden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B – voldoet gedeeltelijk 

Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-08-2023

Verklaring

Het Overleg Zeeuwse Overheden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Samen Zeeland.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

De website Samen Zeeland voldoet gedeeltelijk aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-08-2023 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van het Regiobureau Zeeland.
Functie: coördinator Regiobureau Zeeland.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@regiobureauzld.nl 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen info@regiobureauzld.nl

Aanvullende informatie van het Overleg Zeeuwse Overheden

  1. De beheerders van de website Samen Zeeland verbeteren de beperkende punten.
  2. Op onze website zijn de twee pdf’s nog niet in alle gevallen goed toegankelijk. We werken aan het toegankelijk maken van deze documenten.
  3. De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

Opgelost sinds 14 augustus 2023

  • 1.2.1 en 1.2.2 video heeft ondertiteling.
  • 2.1.1 website en invulformulier voor nieuwsbrief besturing via toetsenbord mogelijk gemaakt.
  • 3.3.1 en 3.3.3 suggestie wordt gegeven aan gebruiker voor oplossen van fouten bij invulformulier.

Heeft u een toegankelijkheidsprobleem?

Resultaten van het onafhankelijk uitgevoerde toegankelijkheidsonderzoek

Resultaten toegankelijkheidsonderzoek