Hier vindt u het onderzoeksrapport ‘Zeeland en het gemeentefonds’.

In het thema-overleg Bestuur en Financiën van 2 maart, hebben de portefeuillehouders Bestuur & Financiën en de portefeuillehouders Sociaal Domein afspraken gemaakt over de gezamenlijke lobby in OZO-verband met gebruik van dit onderzoeksrapport. Vanuit het Regiobureau wordt dit onderzoeksrapport per direct aangeboden aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), zodat zij dit kan betrekken bij haar advies over de herijking van het gemeentefonds. Verder zal het onderzoeksrapport worden aangeboden o.a. aan de VNG en BZK.

Hier kunt u de infographic vinden, de kernboodschap van de lobby in een schematische weergave.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het IBP, de Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten.

Terug naar het overzicht