Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt voor toekomstige ontwikkelingen vast aan het uitgangspunt: Water en Bodem Sturend.

Vanuit Zeeland gaat nu een tweede reactie richting Den Haag. De Zeeuwse gemeenten en het waterschap Scheldestromen hebben samen een brief gestuurd aan de betrokken ministeries. De zorgen en onzekerheid worden gedeeld over het principe Water en Bodem Sturend. De brief is gericht aan minister Harbers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), minister Adema van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), staatssecretaris Heijnen van I&W en de Tweede Kamercommissie I&W.

Verschillende Zeeuwse bestuurders trekken aan de bel bij hun Haagse connecties. In Zeeland wordt al onderzoek gedaan naar alternatieven om in te spelen op het tekort aan zoet water. Voor het onderzoek en het opschalen van kansrijke maatregelen zijn wel middelen nodig.

Lees het persbericht dat is verzonden en de brief van de Zeeuwse Gemeenten en het waterschap Scheldestromen.

 

 

Terug naar het overzicht