Op 5 juni 2024 vindt de 5e editie plaats van de OZO-netwerkbijeenkomst. Dit jaar zijn we te gast bij Rijkswaterstaat in het Topshuis te Vrouwenpolder.

We hebben een interessant programma samengesteld voor de bestuurders en volksvertegenwoordigers van de vijftien Zeeuwse overheden met als thema ‘de toekomst van Zeeland’.

Programma 

17:00 – 17:30 uur Inloop
17:30 –  17:50 uur Welkom door Han Polman, Commissaris van de Koning en Willy Dekker, Hoofd Ingenieur-Directeur van RWS Zee en Delta
17:50 – 18:30 uur Gastspreker Lotte Jensen over hoog water: verleden, heden en toekomst
18:30 – 19:30 uur Diner in buffetvorm
19:45 – 20:45 uur Workshop naar keuze
20:45 – 21:30 uur Netwerkborrel

Informatie over gastspreker Lotte Jensen

Lotte Eilskov Jensen (Hillerød, Denemarken, 1972) is neerlandica en filosoof. Ze werkt als hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis bij de afdeling Nederlandse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de rol van cultuur bij rampen en identiteitsvorming. Ze neemt deel aan het door NWO gesubsidieerde project Heritages of Hunger en het zwaartekrachtprogramma Adapt! over aanpassingsvermogen van samenlevingen tijdens crises. Ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en voorzitter van de Werkgroep De Moderne Tijd. Daarnaast schrijft ze recensies voor de Volkskrant en columns voor de lage landen.

Workshop

We hebben vijf verschillende workshop voorbereid. Wilt u een eerste en tweede keuze doorgeven?

Aanmelden

In verband met inkoop en voorbereidingen horen we graag voor 20 mei 2024 of u erbij bent. Laat uw gegevens achter onderaan deze pagina.

Graag een eerste een tweede keuze aangeven van onderstaande workshops:

Workshop 1: Goed voorbereid naar de stembus op 6 juni 2024

Op 6 juni 2024 mogen we naar de stembus om te kiezen voor het Europese parlement. Onze lobbyist uit Brussel, Johanna Neyt, legt u alle spelregels uit. Het gaat er namelijk net allemaal wat anders aan toe dan in Nederland. Een leuke, informatieve en actieve workshop waarbij u informatie krijgt over de Europese instellingen, de politieke fracties, en de parlementaire commissies. Uiteindelijk mag u zelf bepalen bij welke partij u plaatsneemt.

Workshop 2: Dijken van de Toekomst

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. De komende jaren worden er honderden kilometers aan dijken versterkt. Zo wordt samen gewerkt aan een waterveilig Nederland waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. De medewerkers van het waterschap Scheldestromen leggen samen met dijkgraaf Toine Poppelaars uit: wat betekent dit voor Zeeland en voor u als bestuurder of volksvertegenwoordiger van een Zeeuwse overheid.

Workshop 3: Op naar een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta

Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt en het wordt natter, droger en warmer. De voorspellingen laten zien dat de impact op ons dagelijks leven in de toekomst groot zal zijn. Hoe passen we onszelf en de inrichting van het water en ons landschap zo aan dat we hier kunnen blijven wonen, werken en leven? Via onder meer de oplossingsrichtingen van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging is daar volop onderzoek naar. Arno Nolte van Deltares en Ellen van Aart van de Zuidwestelijke Delta nemen u mee in hoe we als regio werken aan een klimaatbestendige toekomst.

Workshop 4: Excursie naar de pijlers

Op een steenworp afstand ligt de stormvloedkering. Eric van der  Weegen, werkzaam bij Rijkswaterstaat, neemt u mee naar één van de pijlers. De pijlers zijn niet toegankelijk voor het publiek maar speciaal voor deze gelegenheid wordt een pijler opengesteld. Een unieke kans om een keer een kijkje te nemen.

Workshop 5: Elke Zeeuw telt!

Tijdens deze workshop wordt u als volksvertegenwoordiger meegenomen in het proces dat voorbeeldregio Zeeuws-Vlaanderen tot nu toe heeft doorlopen n.a.v. het rapport Elke regio telt! Wat betekent dit voor heel Zeeland en hoe buigen we, in samenwerking met het rijk, de spiraal van verschraling om in een opwaartse spiraal van versterking?

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement aan te melden.

Persoonsgegevens:
Het Overleg Zeeuwse Overheden / Regiobureau Zeeland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens. In lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Bekijk onze privacyverklaring op onze website voor meer informatie.
Beeldmateriaal:
tijdens deze bijeenkomst wordt beeldmateriaal (foto’s/video’s) gemaakt. Dit materiaal kan ten behoeve van deze bijeenkomst gepubliceerd worden op de verschillende kanalen van het Overleg Zeeuwse Overheden / Regiobureau Zeeland.