Het Overleg Zeeuwse Overheden maakt zich zorgen over het ontbreken van voldoende budget voor de instandhoudingsopgave van bruggen en andere kunstwerken in onze regio. Aan Minister Harbers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bijgevoegde brief verstuurd. De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, de Zeeuwse Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Transport en Logistiek Nederland (TLN), Cumela en het Ondernemers Overleg Tholen (OOT) hebben deze brief ook ondertekend.  

Minister Harbers maakt zich, net als wij, zorgen over de staat van onze infrastructuur. De wegen, bruggen en kunstwerken zijn op leeftijd en worden steeds intensiever gebruikt door de toename van het verkeer. Het einde van de levensduur is in zicht. Verschillende bruggen zijn cruciale verbindingen voor Zeeland, West-Brabant en de rest van Nederland. Het is de basisinfrastructuur voor onze inwoners, bezoekers en bedrijven. We kunnen niet langer wachten met onze onderhoudsopgave en onze inwoners opzadelen met files, wachttijden, omleidingen of andere beperkingen die leiden tot hinder.

Daarom verzoeken we minister Harbers in onze brief om onze regio prioriteit te geven. We vragen met klem om op korte termijn de benodigde budgetten voor de instandhoudingsopgave van bruggen en andere kunstwerken te reserveren. En tegelijkertijd te zorgen voor voldoende uitvoeringskracht zodat het groot onderhoud zo spoedig  mogelijk uitgevoerd wordt.

Terug naar het overzicht