Op 31 januari hebben de Zeeuwse overheden een gezamenlijke brief gestuurd aan de minister Bruins Slot en minister De Jonge.

‘We nodigen u graag uit voor een nadere kennismaking met en een werkbezoek aan Zeeland waarin wij u de aanpak laten zien die we in Zeeland op verschillende thema’s en opgaven al hebben gekozen. We bespreken graag hoe we daar samen met u in de komende jaren verder invulling aan kunnen geven.’

De Zeeuwse overheden herkennen de vraagstukken in het landelijke coalitieakkoord en willen hier graag met het Rijk samen uitvoering aan geven.

Binnen het samenwerkingsverband OZO leeft de ambitie om via goede afstemming en goed overleg het werken als één overheid in Zeeland steeds meer in praktijk te brengen, met begrip en respect voor de verschillende rollen van de deelnemers.

In deze brief nodigt Zeeland de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Bruins Slot) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (De Jonge) uit voor een kennismaking en werkbezoek.

Terug naar het overzicht