Zeeland presenteert zich in Den Haag.

Richting de formatieperiode is er vanuit Zeeland samengewerkt aan verschillende middelen. Hieronder kunt u de output zien van de Zeeuwse lobby in de formatieperiode. Houd deze pagina in de gaten voor updates omtrent de Zeeuwse aanpak in de formatieperiode.

Het Zeeuwse aanbod

In aanloop naar de formatieperiode is er gewerkt aan een Zeeuws aanbod, voor de toekomst van Nederland. In dit aanbod worden de kansen binnen de regio toegelicht. Er is beschreven aan welke dossiers de Zeeuwse overheden in Zeeland zelf hard werken, en wat ze samen met het Rijk willen oppakken de komende jaren.

Nederland staat de komende vier jaar voor grote opgaven. We moeten herstellen van de Coronapandemie, het klimaat verandert, de economie staat onder druk, er is vergrijzing, en tegelijkertijd zoeken onze jongeren naar huizen. Met onze Zeeuwse mentaliteit zetten wij onze schouders onder deze transities. Dat doet Zeeland graag samen met het Rijk, want door een goede samenwerking staan we sterker. In deze brochure laten wij zien hoe we door investeringen en ontwikkelingen in Zeeland heel Nederland vooruit kunnen helpen.

Hier kunt u het Zeeuwse aanbod vinden. 

Als oplegger voor het Zeeuws aanbod is deze formatiebrief opgemaakt. Hierin wordt de samenwerking nog eens geduid, en verwezen naar het Zeeuws aanbod. De brief met Zeeuws aanbod zal breed worden verspreid in Den Haag, ook wordt dit naar de informateur verstuurd.

Welkom aan de (nieuwe) Kamerleden

Om (nieuwe) Kamerleden welkom te heten en kennis te laten maken met Zeeland is een ‘culinaire’ verrassing toegestuurd. Het is een menukaart met recepten door Zeeuwse chefkoks en chefkoks uit de desbetreffende provincie van het Kamerlid, daarbij een korte toelichting van de Zeeuwse lobby punten.

Hier kunt u de Zeeuwse versie vinden.

Formatiebrief Westerscheldetunnel tolvrij

Aan de informateur is ook een aparte brief verstuurd over het dossier Westerscheldetunnel tolvrij, naar aanleiding van de onderzoeken van Ecorys en Rebel.

Uit onderzoek, uitgevoerd door Ecorys en Rebel in opdracht van het Rijk (het ministerie van I&W in uitvoering van de motie van de Tweede Kamer 24/12/2020), blijkt dat het opheffen van de tol voor de Westerscheldetunnel een positief effect heeft voor Zeeland, wat tevens doorwerkt in de rest van Nederland. Zo is het tolvrij maken van de tunnel onder andere gunstig voor de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en de regionale economie.  Maar echt onbetaalbaar is het gevoel van onrechtvaardigheid wat veel Zeeuws-Vlaamse burgers ervaren.

Hier kunt u de brief vinden.

Hier kunt u de bijlage vinden (flyer).

Terug naar het overzicht