Op 31 mei werd de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) georganiseerd in het Joint Research Center. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nam daar de Zeeuwse reactie op het rapport ‘Elke regio telt!’ in ontvangst en gaf haar eerste reactie aan Zeeland.

De aftrap werd gedaan door Barbara Oomen, voorzitter van de HZ University of Applied Sciences. Zij opende de bijeenkomst met een uitnodiging aan de overheden om in de toekomst intensiever samen te werken met de kennisinstellingen. Ook bepleitte zij richting de minister om de financiering van kleinschaliger onderwijs- en onderzoeksinstellingen te verbeteren, zodat zij hun functie voor de regio kunnen waarmaken.

Han Polman, Commissaris van de Koning, en voorzitter van het OZO zette Zeeland neer als een regio vol kansen waar zowel het belang van Zeeland als in het belang van het Rijk meer aandacht voor moet zijn. Zeeuwse bestuurders, en vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en jongeren  kwamen vervolgens in een korte film aan het woord om de uitnodiging aan het Rijk voor een intensievere samenwerking te onderstrepen.

De Zeeuwse boodschap aan de minister was dat het rapport ’Elke regio telt!’ voor Zeeland erg herkenbaar is en dat het Rijksbeleid vaak slecht past bij de typische regiokenmerken van Zeeland. Dat standpunt staat verder beschreven in de brief die aan de minister werd overhandigd.

Minister Bruins Slot kreeg natuurlijk de gelegenheid voor een reactie. Zij prees de goede samenwerking tussen de overheden, het bedrijfsleven, het onderwijs en onderzoekscentra in Zeeland. Zij zag ook volop kansen voor Zeeland en plaatste Zeeland zelfs in het hart van Europa. Trajecten zoals Wind in de Zeilen tonen ook aan dat Zeeland en BZK elkaar al goed kunnen vinden. Ze toonde zich ook zeer betrokken bij en positief over het rapport ‘Elke regio telt!’ Zeeland kan binnenkort dan ook een reactie op haar brief tegemoet zien.

 

Terug naar het overzicht