“Alleen samen krijgen we corona onder controle”. U leest en hoort het overal. Dit geldt natuurlijk voor iedereen op straat en op drukbezochte plaatsen. Maar het geldt ook voor overheden onderling. Juist nu is het van belang dat de Zeeuwse overheden als één overheid samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers, zorgverleners en burgers zoveel mogelijk worden geholpen en weten waar ze terecht kunnen voor hulp of vragen tijdens deze Corona-crisis.

De Veiligheidsregio en de GGD zijn primair aan zet in het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om verspreiding van het corona-crisis tegen te gaan. De gevolgen beperken zich echter niet alleen tot gezondheidsvraagstukken. De economische impact is onmiskenbaar. Dit leidt tot (hulp)vragen vanuit zorginstellingen, werknemers en werkgevers, ondernemers, zorgvragers etc.  Om te voorkomen dat vraagstellers door de bomen het bos niet meer zien, besloten de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland samen af te stemmen over hoe om te gaan met de effecten van de corona-crisis. Er zijn drie bestuurlijke taakgroepen samengesteld rondom drie belangrijke thema’s op dit moment: toerisme, economie en sociaal domein. In het document onderaan deze tekst ziet u wie er in de taakgroepen deelnemen en wie het contactpersoon is voor vragen. De taakgroepen komen hoogfrequent bij elkaar en, ze stemmen vraagstukken af en bereiden gezamenlijk beleid voor en delen informatie. De correspondentie ook gezamenlijk opgepakt. Dit gebeurt in OZO-verband. De bestuurlijke kerngroep van het OZO noemde deze samenwerking op 15 april jl. een mooi bewijs de Zeeuwse overheden elkaar steeds beter weten te vinden als dat nodig is. Hiermee worden de problemen voor inwoners en ondernemers zoveel mogelijk beperkt. Waar mogelijk faciliteert het regiobureau dan ook deze samenwerking rond de corona-crisis.

200403%20Besluitvormingsproces%20Bestuurlijke%20Taakgroepen.pdf

Terug naar het overzicht