Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de lokale media opschalen naar streekomroepen om zo de regionale samenwerking te stimuleren. Hiervoor is een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen echter, door de strenge criteria van de regeling vallen de lokale en regionale omroepen in Zeeland buiten de boot.

De Zeeuwse overheden roept de vaste Kamercommissie OCW op in een brief om aandacht te vragen bij staatssecretaris Uslu om de financieringsnormen voor 2024 en 2025 aan te passen zodat ook de kleinschaliger en minder geprofessionaliseerde Zeeuwse omroepen daar gebruik van kunnen maken.

Op 5 oktober spreekt de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met staatssecretaris Uslu over de toekomst van de lokale- en streekomroepen.

Terug naar het overzicht