Op dinsdag 12 april hebben alle 15 Zeeuwse overheden hun handtekening gezet om samen te blijven werken binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Na een proefperiode van 3 jaar en een evaluatie is besloten de samenwerking structureel voort te zetten en de samenwerkingsafspraken tussen Waterschap, Gemeenten en Provincie vast te leggen in een nieuwe overeenkomst.

Binnen het OZO maken de overheden afspraken over de maatschappelijke opgaven voor Zeeland en over de lobby naar Den Haag en Brussel. In de afgelopen drie jaar werden door de Zeeuwse overheden al belangrijke resultaten behaald in de Zeeuwse samenwerking. In de lobby werden gezamenlijke acties gerealiseerd zoals het Zeeuws aanbod aan het nieuwe kabinet en het project Wind in de Zeilen.

Ook zetten ze samen een succesvolle actie in gang om de financiering van de Zeeuwse gemeenten te borgen. Bij deze gezamenlijke acties worden de volksvertegenwoordigers zo goed mogelijk betrokken. Zo werken we in Zeeland steeds meer als één overheid samen. Voor de komende jaren hebben de Zeeuwse overheden een dynamische samenwerkingsagenda opgesteld, deze kunt u hier vinden.

Gisteravond heeft de ondertekening plaatsgevonden in het kantoor van Waterschap Scheldestromen met onder andere burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers, de dijkgraaf en de commissaris van de Koning. Na ondertekening is symbolisch de OZO vlag gehesen en een gezamenlijke toost uitgebracht op de blijvende Zeeuwse samenwerking.

Terug naar het overzicht