Bopa en wijziging van het omgevingsplan

(Academie voor openbaar bestuur)

Tijdens de cursus wordt doorlopen welke stappen gezet moeten worden bij een BOPA en wijziging op aanvraag van het Omgevingsplan en welke fasen daarin te onderkennen zijn:

Ø  Toelichting op redenen om te kiezen voor een Booa of wijziging OP

Ø  Voorbereidende fase

Ø  Intake

Ø  Inhoudelijke beoordeling

Ø  Bekendmaking

Ø  Inwerkingtreding

Ø  Rechtsbescherming

Cursisten krijgen tijdens de cursus inzicht in de toepassingsmogelijkheden en de inhoudelijke en procedurele verschillen van beide instrumenten. Daarnaast krijgen de cursisten inzicht in het zo zorgvuldig en volledig mogelijk informeren van de aanvrager over de beide klantreizen.

 

Aanmelden

Terug naar het overzicht