Wat gaan we doen

Deze training gaat over de gemeente als eerste overheid. We behandelen de rol en positie van de gemeente in ons staatsbestel. We bespreken de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris. Ook besteden we expliciet aandacht aan de financin van de gemeente en de invloed van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op ons handelen. Als laatste gaan we aan de slag met de verschillende beleidsinstrumenten die je als ambtenaar tot je beschikking heb. Daarnaast maken we gebruik van actuele onderwerpen en mijn eigen ervaringen. Je gaat zelf aan de slag! Aan het eind van deze training heb je inzicht in hoe jouw gemeente werkt en op welke wijze de Awb van toepassing is. Verder kan je met gebruik van de verschillende beleidsinstrumenten problemen herkennen, aanpakken en van een advies voorzien.

Voor wie is de training bedoeld

Deze training is bedoeld voor startende medewerkers binnen de gemeente. Ook kan hij dienen als opfriscursus voor medewerkers die al langer werkzaam zijn binnen de gemeente maar een nieuwe frisse blik willen krijgen op de rol van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Ook wordt aandacht besteed aan de inzet van de verschillende beleidsinstrumenten en de Algemene wet bestuursrecht(Awb).

Werkwijze

Het is een 2-daagse training die wordt gegeven in een periode van 2 tot 3 weken. Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden. Je gaat zelf aan de slag met de gemeentelijke beleidsinstrumenten en het ontwikkelen van een visie op je eigen gemeentelijke dienstverlening. Tijdens de beide dagen is er een gastspreker uit de eigen gemeente die de behandelde theorie zal koppelen aan de eigen praktijk.

Dag 1

De plaats en rol van de gemeente in ons staatsbestel. We behandelen de rol en positie van de verschillende (gemeentelijke) bestuursorganen en de verschillende vormen van intergemeentelijke samenwerking.

 • Plaats en taken van de gemeente;
 • Begrippen autonomie/medebewind;
 • Vormen van (verplichte) samenwerking;
 • Organisatie van de gemeente;
 • De gemeenteraad;
 • De griffie;
 • Het college van burgemeester en wethouders;
 • De burgemeester.

Dag 2

De gemeentelijke organisatie. We staan stil bij de rol van de gemeentesecretaris en de gemeentelijke financin. Verder gaan we in op de Awb en wat dit betekent voor ons werk. Als laatste staan we stil bij het gebruik van de verschillende gemeentelijke beleidsinstrumenten. We eindigen deze dag met een casus waarin de gehele training terugkomt!

 • De gemeentesecretaris;
 • De financiën van de gemeente;
 • De Algemene wet bestuursrecht(Awb);
 • De verschillende beleidsinstrumenten.

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Terug naar het overzicht