Inhoud

De samenleving is enorm in beweging, dit vraagt ook een andere opstelling van jou als beleidsadviseur. Tijdens deze bijeenkomsten worden een aantal overstijgende themas, met de daarbij behorende theorie, gekoppeld aan de dagelijkse werkpraktijk. Hierbij maken we gebruik van actuele onderwerpen en eigen ervaringen. Aan het eind van deze training kan je met meerdere (beleids)instrumenten problemen herkennen, aanpakken en van een advies voorzien.

 

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor (startende) beleidsambtenaren of medewerkers die in de toekomst beleid moeten/willen gaan maken.

 

Programma

De training wordt gegeven in een korte periode van 10 weken. Theorie wordt afgewisseld met het werken aan je eigen opdracht. Tijdens de weken die gewerkt worden in de eigen gemeente aan de eigen opdracht (week 5 t/m 7) wordt iedere deelnemer persoonlijk bezocht door de de begeleidend docent. Tijdens dit bezoek gaan we je eigen opdracht bespreken en deze koppelen aan de onderwerpen zoals die in het programma zijn opgenomen.

 

Kosten

€ 1.600,- excl btw en lunch, incl. reiskosten trainer. De training gaat door bij aanmelding van minimaal 10 deelnemers.

Annulering van de cursus is mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor de geplande uitvoering. Indien de annulering plaatsvindt binnen 4 weken van de geplande uitvoering zijn wij genoodzaakt om de volledige cursuskosten in rekening te brengen.

Aanmelden

Terug naar het overzicht